دپارتمان مکانيک

 

دپارتمان مکانيک، وظيفه طراحي بخش مکانيک محصول، ماشين آلات، تجهيزات و دستگاه هاي خطوط توليد را در دستور کار قرار داده است. در جريان طراحي، مهندسين طراح با استفاده از نرم افزارهاي مدلينگ طرح کلي پروژه را تبديل به يک مدل نرم افزاري نموده و اين مدل نرم افزاري بسته به مکانيزم طراحي شده، توسط نرم افزارهاي شبيه ساز جامداتي و يا سيالاتي مورد تحليل قرار مي گيرد. سپس اين مدل نرم افزاري، در اختيار دپارتمان فن آوري پيشرفته ساخت قرار گرفته تا نسبت به نمونه سازي سريع قطعات اقدام گردد. قطعات نمونه سازي شده پس از مونتاژ، توسط بخش طراحي مورد بررسي نهايي قرار مي گيرد. چنانچه در فرايند طراحي نياز به آزمون هاي آزمايشگاهي در حوزه مهندسي مواد باشد تمامي آزمونهاي فلزي و غير فلزي در آزمايشگاه مرکزي پژوهشگاه قابل انجام است. پس از حصول اطمينان از نتايج بدست آمده آخرين نسخه مدل نرم افزاري توسط بخش طراحي در اختيار دفتر فني قرار مي گيرد تا نسبت به تهيه نقشه هاي ساخت و طرحهاي کنترلي اقدام گردد. شايان ذکر است تمامي مراحل کاري از مرحله طراحي تا تهيه نقشه هاي ساخت، و نيز هر گونه بازنگري در فرايندهاي ياد شده توسط واحد آرشيو و مستندسازي ثبت مي گردد.

در پايان پس از تاييد کليه نقشه ها و طرح هاي کنترلي توسط مدير گروه، کليه مستندات لازم در اختيار کميته پژوهش قرار مي گيرد.

نرم افزارهاي مورد استفاده:

- ADAMS

- FLUENT

- ANSYS

- AUTOCAD

- SOLIDWORKS

- CATIA