دپارتمان روباتيک و اتوماسيون صنعتي

 

دپارتمان روباتيک و اتوماسيون صنعتي، با توجه به نيازهاي تکنولوژيک خطوط توليد کارخانجات گروه انرژي پارس، با حضور جمعي از متخصصان تشکيل گرديد

اتوماسيون صنعتي به معني استفاده از ابزارهاي کنترلي جهت هدايت و کنترل ماشين آلات صنعتي و پروسه هاي توليد به منظور افزايش کيفيت، ايجاد انعطاف پذيري در سيستم، کاهش چشمگير نقش اپراتور در فرايند توليد، افزايش توليد، افزايش امنيت، کاهش مصرف انرژي و نتيجتا کاهش هزينه ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

در صنعت امروز جهان، بدون ترديد سيستم هاي اتوماسيون مهمترين و حساس ترين بخش از يک فرايند توليد به حساب مي آيند. به همين دليل، گروه انرژي پارس کار طراحي و ساخت انواع روبات و همچنين طراحي و پياده سازي سيستم هاي PLC و  SCADA/HMI جهت کنترل و مديريت ماشين آلات، تجهيزات و فرايندهاي گوناگون را در دستور کار اين دپارتمان قرار داده است.  

زمينه هاي فعاليت دپارتمان روباتيک و اتوماسيون صنعتي:

-طراحي و ساخت انواع روبات جهت کاربردهاي متنوع

-طراحي و پياده سازي سيستمهاي مانيتورينگ منطقه اي و مرکزي

-طراحي و پياده سازي سيستم هاي کنترل صنعتي

-طراحي و پياده سازي سيستم هاي مديريت هوشمند ساختمان

پروژه هاي انجام شده توسط دپارتمان:

-طراحي و ساخت روبات چسب با سه درجه آزادي

-طراحي و پياده سازي سيستم کنترل PLC/HMI دستگاه کاليبراسيون کنتور گاز

طراحي و پياده سازي سيستم PLC/HMI دستگاه جوش پلاستيک