دپارتمان الکترونيک و مخابرات

 

دپارتمان الکترونيک و مخابرات،  با هدف طراحي و ساخت سامانه الکترونيک کنتور گاز هوشمند با همکاري جمعي از نخبگان دانشگاهي داير گرديد. از آنجا که توليد اين گونه ابزارآلات اندازه گيري به دليل برخورداري از تکنولوژي بالا در انحصار تعداد محدودي از کشورهاي اروپايي بوده و به دليل تحريم جمهوري اسلامي ايران از ناحيه غرب، دسترسي به اطلاعات، قطعات و دانش فني شرائط پيش رو را بسيار دشوار مي نمود، لذا اين گروه با اتکال به خداوند منان و با استفاده از تمامي ظرفيت هاي سخت افزاري و نرم افزاري، موفق به طراحي و ساخت سامانه الکترونيک کنتور گاز هوشمند مطابق با استاندارهاي جهاني گرديد.که اين موفقيت، جمهوري اسلامي ايران را در رديف محدود دارندگان تکنولوژي اين محصول قرار داد تا برگ زريني باشد بر افتخارات گروه انرژي پارس.

پروژه هاي انجام شده و يا در دست اقدام:

-طراحي و ساخت اينکودر سامانه الکترونيک کنتور گاز هوشمند

-طراحي و ساخت ماژول راديويي سامانه الکترونيک کنتور گاز هوشمند

-طراحي و پياده سازي آنتن سامانه الکترونيک کنتور گاز هوشمند

-طراحي و ساخت سامانه الکترونيک کنتور آب هوشمند

-طرحي و ساخت دستگاه جمع کننده جهت جمع آوري اطلاعات شبکه قرائت از راه دور گاز و آب

-طراحي بخش الکترونيک کنتور گاز آلتراسونيک

-طراحي الکترونيک کنتور گاز جرمي حرارتي