دپارتمان فن آوري پيشرفته ساخت

 

همواره براي هر شرکت مهندسي که در حوزه طراحي فعاليت مي نمايد، فاصله زماني بين طراحي تا ساخت نمونه اوليه بسيار حايز اهميت است. از اين رو دپارتمان فن آوري پيشرفته ساخت، روياي مهندسين را يکجا به واقعيت تبديل کرده است. اين دپارتمان با استفاده از دستگاه هاي RP نه تنها مي تواند پيچيده ترين قطعات را ظرف مدت زمان بسيار کوتاه بسازد بلکه امکان توليد محدود قطعات را در کمترين زمان ممکن، با بهره مندي از دستگاه هاي RTV دارا مي باشد.

از آنجايي که فرآيند ساخت قالب، بسيار زمان بر و بعضاً پرهزينه مي باشد، دپارتمان فن آوري پيشرفته ساخت نسبت به تجهيز مجموعه خود به فن آوري FMT اقدام نموده است که اين تکنولوژي امکان ساخت قالب را در کمتر از دو هفته جهت توليد انبوه فراهم مي آورد. همچنين استفاده از دستگاه هاي WAX امکان تکنولوژي ريخته گري دقيق را براي اين مجموعه فراهم آورده است که در حوزه هاي پزشکي(جهت ساخت انواع پروتز) و جواهرسازي بسيار کاربرد دارد.

 

 

نرم افزارهايي تخصصي مورد استفاده در دپارتمان:

- Moldflow

- Autoform

- Catia

- Powermill

- Pro engineer