کارخانه توليد قطعات فلزي 

 

واحد توليد قطعات فلزي گروه انرژي پارس واقع در تهران، کيلومتر 30 بزرگراه امام رضا(ع)، منطقه صنعتي جمال آباد مي باشد، که توليد بدنه فلزي کنتور گاز را با استفاده از انواع پرسهاي پيشرفته هيدروليک و ضربه اي در دستور کار قرار داده است. ظرفيت توليد سالانه اين واحد صنعتي پانصد هزار ست بدنه کنتور گاز در يک نوبت کاري مي باشد.