واحد قالب سازي(CAD/CAM)

 

واحد CAD/CAM گروه انرژي پارس واقع در تهران، ابتداي جاده آبعلي مي باشد که با بهره گيري از امکانات پيشرفته نرم افزاري و سخت افزاري، اقدام به ساخت انواع قالبهاي کشش، فرمينگ، تزريق پلاستيک، لاستيک، باکاليت و همچنين ساخت انواع جيک و فيکسچـرهاي مورد نياز خطـوط توليـد مي نمايد.