سیستم های هوشمند اندازه گیری

 

گستردگی و توسعه روزافزون مصرف انرژی، نیاز به کنترل و نظارت دقیق تری را برای شرکتهای توزیع انرژی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی تنها قرائت میزان مصرف به صورت ماهیانه جهت صدور صورتحساب دوره ای برای مصرف کنندگان پاسخگوی نیازهای توزیع کنندگان انرژی نمی باشد، لذا سیستم های قرائت پیشرفته به طور جدی، مطرح شده اند.

در این راستا، شرکت انرژی پارس با بهره گیری از تخصص و تجربه خود، قادر است سیستم های قرائت پیشرفته (AMR) را به صورت کامل طراحی و پیاده سازی نماید. در این سیستمها با استفاده از ابزار و تکنولوژیهای پیشرفته، امکان قرائت مصرف انرژی با هزینه کمتر، از راه دور و در دوره های زمانی کوتاه تر فراهم آمده است. ارکان لازم برای قرائت پیشرفته شامل اجزای زیر می باشد:

- کنتور هوشمند: استفاده از کنتور هوشمند علاوه بر اندازه گیری مصرف، امکان ثبت اطلاعات دوره ای مصرف و هشدارها را فراهم می کند. مجهز بودن کنتور به ماژول رادیویی با استاندارد M-Bus، قرائت کنتور از راه دور توسط جمع کننده را امکانپذیر می سازد.

- جمع کننده: جمع کننده های داده شرکت انرژی پارس در دو نوع ثابت (fixed) و متحرک (handheld) تولید شده اند. این جمع کننده ها با استفاده از بسترهای رادیویی با کنتور هوشمند ارتباط برقرار کرده و اطلاعات کنتور را قرائت می کنند. این داده ها از طریق بسترهای مخابراتی، برای مرکز کنترل شبکه (NCC) ارسال می شود.

- سامانه مرکز کنترل شبکه (NCC): اطلاعات جمع آوری شده از کنتورها در این سامانه ذخیره سازی و مدیریت می گردد. امکانات نرم افزاری این سامانه، قابلیت گزارشگیری و تحلیل داده های ثبت شده را در اختیار مشتری قرار می دهد.

شرکت انرژی پارس توانایی و آمادگی خود را جهت اجرای سیستم های اندازه گیری پیشرفته در تمامی حوزه های اندازه گیری اعم از گاز، آب و برق اعلام می دارد. هم چنین، شایان ذکر است سیستم های انرژی پارس دارای قابلیت برقراری ارتباط دوطرفه از مرکز کنترل تا کنتور هوشمند و بالعکس را امکانپذیر می کند (AMI)، که دستیابی به اهداف کنترلی و نظارتی در سطح جامع تری را برای مشتریان به همراه دارد. این شرکت هم در احداث شبکه های اندازه گیری کاملا جدید به صورت یکپارچه (شامل کنتور، جمع کننده، و مرکز کنترل) و هم در هوشمند سازی شبکه های اندازه گیری قدیمی مطابق با نیاز مشتری به صورت مؤلفه های مجزا قادر به ارائه خدمات به مشتریان است.