میزان توانایی های انفردای هر شخصیت حقیقی یا حقوقی در صورت همسویی و تجمیع با توانایی های انفرادی دیگر شخصیت ها، از رشد مضاعفی بهره خواهد برد. کارهای ناممکن، ممکن، و کارهای ممکن، آسان خواهد شد. در همین راستا، کما فی السابق، شرکت مهندسی توسعه راهبردی انرژ ی پارس، پذیرای پیشنهادات همکاری از سوی صاحبان اندیشه و کار اعم از کارشناسان و کارآموزان تحت عناوین شراکت، نمایندگی، کارآموزی، یا استخدام می باشد. تأمین کنندگان کالا در محورهای زیر نیز می توانند اعلام آمادگی نمایند.

1- ورق آهن 

2- کارتن و کارتن پلاست

3- پیچ، مهره، واشر، خار، بست

4- پالت

5- صفحه سریال

6- نایلون

7- سرب پلمپ

8- سوزن منگنه

9- بوش مگنت (بوش برنجی)

10- چسب سیلیکونی و چسب آهن

11- مواد اولیه لاستیک و پلاستیک

12- روغن سیلیکون استراکتول

13- پارچه صنعتی