خط مشي کيفيت

 

گروه انرژي پارس، جهت رسيدن به بالاترين سطح رضايت مشتريان و همچنين اعتلاي صنعت کشور عزيزمان در عرصه هاي منطقه اي و بين المللي، راهبردهاي زير را محور فعاليت هاي خود قرار داده است:

- ارائه خدمات مهندسي، پژوهشي و طراحي و توليد انواع محصولات مورد نياز صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و انرژي هاي تجديدپذير مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي

- پيشتازي در عرصه هاي علمي، پژوهشي و صنعتي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و انرژي هاي تجديدپذير از طريق بكارگيري و دستيابي به فناوري ها و متدولوژي هاي روزآمد

- بهبود مستمر سيستم كيفيت، محصولات، خدمات و فرايندهاي سازماني در راستاي برآورده شدن كليه نيازهاي مشتريان وارتقاي سطح رضايت ايشان

- بكارگيري و توسعه منابع انساني فرهيخته، توانمند، حرفه اي و وفادار به آرمان هاي سازمان در سايه ايجاد فضايي پويا و خلاق به منظور جلب مشاركت فكري كاركنان

- تلاش مستمر در جهت ارتقاي سطح كيفي تأمين كنندگان و جلب مشاركت ايشان در بهبود كيفيت محصولات از طريق همكاري و نظارت مستمر بر عملكرد آنان

- اولويت دادن به حفظ سلامت، ايمني، بهداشت شغلي و محيط زيست در كليه فعاليت هاي شركت

- توسعه حوزه جغرافيايي ارائه خدمات و محصولات

- تعهد بر اجراي الزامات سازماني، قانوني، قراردادي و بين المللي

اين گروه جهت نيل به موارد فوق، استاندارد هاي ISO 9001-2000/ ISO TS 290001-2008 را به عنوان مدل مناسب جهت طراحي و استقرار سيستم مديريت كيفيت خود قرار داده است.